Abonnementen 2024-2025

Graag informeren we je/jullie over de vanuit de gemeente Best aangepaste subsidieregeling voor cultuureducatie. Dit heeft invloed op onze tarieven.

Nieuwe subsidieregeling 
Vanaf april 2024 heeft iedere leerling van 4* tot en met 17 jaar én woonachtig in Best die cultuureducatie volgt recht op subsidie. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je subsidie op het lesgeld tot een maximum van € 401,90 per kind. (*Leerlingen die op 1 augustus 4 jaar zijn). Per factuur krijg je maximaal 50% vergoed en het is mogelijk om binnen 1 kunstdiscipline meerdere facturen in te sturen, zolang het plafondbedrag per leerling nog niet is bereikt en zolang je minimaal 10 lessen volgt.

Je kunt de subsidie uiterlijk 1 december 2024 terugvragen bij gemeente Best nadat je van ons de factuur hebt ontvangen. Start de cursus ná 1 december, dan mag je tot 8 weken na de start een aanvraag indienen. Aanvragen doe je via de volgende link: Subsidies Gemeente Best (cultuureducatie). De Gemeente Best probeert de subsidieaanvraag binnen twee weken af te handelen.

Let op! Volgt een leerling ook muzieklessen, dans/musical, theater, filmeducatie of beeldende kunst elders, dan kunt je slechts bij één van deze kunstdisciplines subsidie aanvragen!

De regeling is geldig voor een leerling gedurende maximaal 6 cursusjaren en bij afname van minimaal 10 cursusweken.

Helaas kunnen de free runners, peuters, volwassenen en leerlingen die buiten Best wonen hier dus geen gebruik van maken.
Wij hebben hier voor jou/jullie met onze tarieven rekening mee gehouden.

 

Nieuwe lestarieven

De nieuwe lestarieven zijn helemaal opnieuw berekend. Hierin zijn uiteraard onze kosten en de inflatie verwerkt. Ook hebben we gepoogd de jaarprijzen zoveel mogelijk voor al onze leerlingen gelijk te houden/te trekken. De prijzen kun je opvragen via lonneke@dans-a-lon.nl

Graag geef ik je/jullie omtrent de nieuwe tarieven het volgende mee. Wij werken bewust met kleinere groepen omdat we persoonlijke begeleiding en een informele sfeer belangrijk vinden. Dit resulteert in een hogere kostprijs per groep en dus per leerling.

 

Belangrijk om te weten:

Lees onze algemene voorwaarden nog eens goed door. We hebben deze moeten wijzigen. Belangrijkste wijziging is dat we ons periode-abonnement gaan vervangen door een maandabonnement:

Abonnementsvormen* en betaling:

a.      Jaarabonnement
Je kunt alleen opzeggen per cursusjaar, uiterlijk 1 augustus voor aanvang van het nieuwe cursusjaar. Je betaalt de jaarfactuur ineens. Je ontvangt dan (per seizoen 2024-2025) 3 procent korting op het jaarbedrag (korting is alleen geldig op uw primaire lesprijs). Een jaarabonnement kun je alleen afsluiten in de periode van augustus tot en met oktober. Schrijf je na oktober in, dan wordt het automatisch een maandabonnement.

b.      Maandabonnement

Je betaalt 10 maandelijkse betalingen van september t/m juni. Je betaald voor het aantal lesweken per jaar dat we inroosteren.
Ontvang je geen subsidie, dan delen we het jaarbedrag door 10.
Ontvang je wel subsidie, dan betaal je in de maand september de normale prijs, in de maand oktober het volledige subsidiebedrag en in de overige maanden een aanzienlijk lager tarief.
Opzeggen kan bij een maandabonnement per kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Wil je opzeggen per 1 april, dan dien je dit voor 1 maart per e-mail door te geven.
We behouden het recht om 2 lessen per seizoen vanwege ziekte docent, familieomstandigheden of weersomstandigheden de lessen te kunnen annuleren zonder dat deze lessen op een later tijdstip worden ingehaald. Echter is het bij ons altijd mogelijk om een andere les op het rooster in overleg te volgen om deze 2 lessen alsnog in te halen.

Betalen kan via Stichting Leergeld, door zelf over te boeken of via automatische incasso.

*Beide abonnementen zijn gebaseerd op hetzelfde aantal lesweken. Alle abonnementsvormen worden automatisch verlengd. Je ontvangt in alle gevallen een jaarfactuur met het totaaloverzicht van betalingen/termijnen.

 

Verzoek/reactie gevraagd

Graag vernemen wij bij inschrijving welke abonnementsvorm je kiest, zodat wij een passende factuur kunnen sturen.

 

Noot1. Let op! Indien een leerling elders lessen cultuureducatie volgt (muziek, musical etc.), geef dit dan duidelijk aan bij het inschrijfformulier.
Noot2. Op betalingen die via Stichting Leergeld verlopen, wordt door de gemeente geen subsidie verleend.

De Algemene voorwaarden per seizoen 2024/2025 kun je hier bekijken.