Abonnementen

Graag informeren we je/jullie over de vanuit de gemeente Best aangepaste subsidieregeling voor cultuureducatie. Dit heeft invloed op onze tarieven.

 

Oude subsidieregeling voor leerlingen tot 18 jaar  
Voorheen werd er 50% subsidie op het lesgeld verleend aan Dans-à-Lon. Dit werd ingezet voor korting op uw lesgeld en andere uitgaven ten gunste van álle leerlingen.

 

Nieuwe subsidieregeling 
Vanaf september 2021 heeft iedere leerling van 6* tot en met 17 jaar én woonachtig in Best die cultuureducatie volgt recht op subsidie. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je subsidie op het lesgeld. (*Leerlingen die op 1 augustus 6 jaar zijn).

Je kunt de subsidie uiterlijk 1 december 2022 terugvragen bij gemeente Best nadat je van ons de factuur hebt ontvangen. Start de cursus ná 1 december, dan mag je tot 8 weken na de start een aanvraag indienen. Aanvragen doe je via de volgende link: Subsidies Gemeente Best (cultuureducatie). De Gemeente Best probeert de subsidieaanvraag binnen twee weken af te handelen.

Let op! Volgt een leerling ook muzieklessen, dans/musical, theater, filmeducatie of beeldende kunst elders, dan kunt je slechts op één van deze lesgelden subsidie aanvragen!

De regeling is geldig voor een leerling gedurende maximaal 6 cursusjaren en bij afname van minimaal 10 cursusweken.

Helaas kunnen de free runners, 4 en 5 jarigen, volwassenen en leerlingen die buiten Best wonen hier dus geen gebruik van maken. Wij hebben hier voor jou/jullie met onze tarieven rekening mee gehouden.

 

Nieuwe lestarieven

De nieuwe lestarieven zijn helemaal opnieuw berekend. Hierin zijn uiteraard onze kosten en de inflatie verwerkt. We hebben gepoogd de jaarprijzen zoveel mogelijk voor al onze leerlingen gelijk te houden.

Graag geef ik je/jullie omtrent de nieuwe tarieven het volgende mee. Wij werken bewust met kleinere groepen omdat we persoonlijke begeleiding en een informele sfeer belangrijk vinden. Dit resulteert in een hogere kostprijs per groep en dus per leerling.

 

Belangrijk om te weten:

Lees onze algemene voorwaarden nog eens goed door. We hebben deze moeten wijzigen. Belangrijkste wijziging:

Abonnementsvormen* en betaling:

a.      Jaarabonnement
Je kunt alleen opzeggen per cursusjaar, uiterlijk 1 augustus voor aanvang van het nieuwe cursusjaar. Je betaalt de jaarfactuur ineens. Je ontvangt dan 2 procent korting op het jaarbedrag (korting is alleen geldig op uw primaire lesprijs).

b.      Periode-abonnement
Je kunt opzeggen per periode, uiterlijk 4 weken voor aanvang van de volgende periode. De perioden starten in het cursusjaar 2022/2023 op 5 september, 20 november, 13 februari en 15 mei.

·     Je ontvangt een jaarfactuur met 4 termijnbedragen. Per periode ontvang je een herinnering voor betaling.

*Beide abonnementen zijn gebaseerd op hetzelfde aantal lesweken. Alle abonnementsvormen worden automatisch verlengd.

 

Verzoek/reactie gevraagd

Graag vernemen wij bij inschrijving welke abonnementsvorm je kiest, zodat wij een passende factuur kunnen sturen.

 

 

Noot1. Let op! Indien een leerling elders lessen cultuureducatie volgt (muziek, musical etc.), neem dan even contact op met Lonneke voor overleg rond de subsidie.
Noot2. Indien jullie recht hebben op subsidie, maar de betalingen normaal gezien via Stichting Leergeld verlopen, neem dan even contact op met Lonneke.

De Algemene voorwaarden per seizoen 2022/2023 kun je hier bekijken.